Profieltest.nl
De beste profieltest van Nederland
Doe in 3 minuten de gemakkelijkste profieltest.
HeaderPT

Privacy

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Profieltest.nl kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van, en/ of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier aan ons hebt verstrekt.

Profieltest.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
Uw voor- en achternaam –
Uw adresgegevens –
Uw telefoonnummer –
Uw e-mailadres –
Uw IP-adres-
Uw profiel op basis van de door u ingevulde test -

Waarom profieltest.nl deze gegevens nodig heeft
Profieltest.nl verwerkt uw persoonsgegevens om de uitslag van uw profieltest te kunnen mailen, om telefonisch contact met u te kunnen opnemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Hoe lang Profieltest.nl gegevens bewaart
Profieltest.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
Profieltest.nl verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen website bezoek
Op de website van Profieltest.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Profieltest.nl gebruikt deze informatie om de werking van de eigen website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics
Profieltest.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de eventuele Adwords-advertenties van Profieltest.nl bij Google zoekresultaat pagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Profieltest.nl heeft hier geen invloed op. Profieltest.nl heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Profieltest.nl, Profieltest.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Profieltest.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op Profieltest.nl via onderstaande gegevens.

Profieltest.nl is een initiatief van Platform Bèta Techniek, Van Hall Larenstein Hogeschool, NHL Stenden Hogeschool en WaterCampus Leeuwarden. Penvoerder van Profieltest.nl is WaterCampus-partner Centre of Expertise Water Technologie (CEW).

Bezoekadres:
Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden
058-2100919
info@profieltest.nl

Postadres:
Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden
KVK: 53598067
Vestigingsnummer: 000031609422